09 06 2014

Dershanelerin Yeni ismi Temel Lise Oluyor

Temel Liseler Geliyor . Dershaneler özel okuladönüşüyor, işte yeni isimleri … Milli EğitimBakanlığı (MEB) tarafından dershanelerin özelokula dönüşümünü öngören kanuna dayanılarak hazırlanan Özel Öğretim KurumlarıYönetmelik Taslağına göre, dershanelerdenözel okula dönüşecek liselerin adı “temel lise” olacak. MEB, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 14 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bakanlığa bağlı özeldershane ve özel etüt eğitim merkezlerinin özelokula dönüşümü çerçevesinde ilgili paydaşların görüşlerini de alarak yol haritası niteliğinde bir kılavuz hazırladı. Özel okula dönüşmek için başvurular, 2 Haziran’dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’de (MEBBİS) oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden alınmaya başladı. Dönüşüm Programına dahil olmak isteyen ilkokulun Balıkesir’den başvuru yaptığı öğrenildi. Bakanlık, dershanelerin özel okula dönüşümünü içeren Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik öngören yasanın ardından Özel Eğitim Kurumları Yönetmelik taslağını da hazırladı. Buna göre, dershaneden özel okula dönüşecekler için yapılacak işlemler için MEB Özel ÖğretimKurumları Genel Müdü... Devamı

09 06 2014

2014 Öğretmen Zamlı Maaşları

Taban aylık ve eğitim öğretim tazminatına yapılan artışlardan sonra 2014 öğretmen maaşlarını sizin için derledik. Öğretmen maaşları 2136 TL ile 2483 TL arasında değişim göstermekte. Bekar ve hiç ek ders almayan öğretmene göre yapılan hesaplamalarda. Eşi çalışmayan bir yöneticinin maaşı 3500 TL yi aştı! Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklara yönelik 2014 ve 2015 yıllarını içeren 2.dönem toplu sözleşmede, Devlet memurlarının 2014 yılı maaşlarına yapılan zam husunda memurlar üç farklı grupta değerlendirildi . 2014 yılında; ÖĞRETMEN MAAŞLARINA 2014 YILINA AİT NE KADAR ZAM YAPILDI 15 Ocak 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihlerinde öğretmenlerin dereceler ve kademelere göre alacakları aylık net ücretlerin ne kadar olacağına yönelik yaptığımız hesaplama sonucunda, 2014 yılı için öğretmen maaşlarına yapılan yıllık zam oranlarına da ulaştık. NOT: Hesaplamalarımıza göre; **Şimdi ki aylık maaşlar için, 2013 yılı ikinci 6 ayına ait geçerli katsayılar kullanılmıştır. **2014 yılına yönelik aylık maaşlar için, 2013 yılında halen geçerliliğini koruyan katsayılar kullanılmış ve taban aylık brüt tutarına 175 TL eklenmiştir. Eğitim öğretim tazminatındaki artışlar göz ardı edilmemiştir. **Ek ders ücretleri dikkate alınmamıştır. **Aile yardımı ve asgari geçim indirimi açısından, “bekar ve çocuksuz” personele göre değerlendirilmiştir. **“Sendika aidatı” ve “toplu sözleşme ikramiyesi”ödemesi ihmal edilmiştir. **”Gelir Vergisi” oranı %15 kabul edilmiştir. **5 yıl ve daha az hizmeti olan memurların 01.10.2008 tarihinin ardından göreve başladıkları varsayılarak sosyal güvenlik kesintileri buna göre hesap edilmiştir. alıntıdır. http://www.eokul-meb... Devamı

09 06 2014

Talha Uğurluel Akşam Gazetesi Bayezid Röportajı

Şehzade Mustafa gibi idam edilen Sultan Süleyman’ın diğer bir oğlu Şehzade Bayezid’i tarihçi Talha Uğurluel ile konuştuk. Uğurluel Safevi Şahı Tahmasb’a sığınan Bayezid için, “Amasya’ya dönmesi emri geldiği halde bunu da reddederek İran’a sığınmıştır. Ve bunun cezası ölümdür” diyor.   Burhancan Terzi canburhanterzi@gmail.com Tarihimizde nice kahramanlıkların, başarıların yanında hazin öyküler var. Bunlardan biri geçtiğimiz hafta Muhteşem Yüzyıl dizisinde de sahnelenen Şehzade Bayezid olayı. Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli sultanlarından Birinci Süleyman’ın oğlu Bayezid ağabeyi Selim’le (II. Selim) girdiği savaştan mağlup ayrılmış, akabinde babasının idamına fetva almasıyla Safevi Devleti’ne sığınmıştı. Bayezid büyük ağabeyi Şehzade Mustafa gibi son döneminde Amasya Sancağı’na atanmış, ağabeyinin idam edildiği Konya’da o da en büyük darbeyi almış, Şehzade Selim’e karşı verdiği savaşı kaybetmiştir. Şehzade Mustafa’nın isyan havası içerisinde olduğu söylentileri bir yana, sonunu hazırlayan en büyük faktör Safevi Şahı Tahmasb ile iş birliği içerisinde olduğu iddiasıdır. Ne tesadüftür ki Bayezid de mağlubiyetinin ardından Tahmasb’a sığınmak zorunda kalmıştır. Bayezid’in kişiliğini, merak edilenleri, Muhteşem Yüzyıl’da bize gösterilenlerin doğrulunu irdelemek için tarihçi Talha Uğurluel’in kapısını çaldık... Şehzade Bayezid Muhteşem Yüzyıl’da gösterildiği kadar hırçın ve asi biri mi? Şehzade Bayezid’in hırçın ya da asi olma durumunu bize anlatan tarihte yaşanmış birkaç olay var. Bayezid, Kütahya sancağından Amasya’ya gönderilince bu duruma çok kızarak abisine savaş açmıştır. Abisi S... Devamı

09 06 2014

Kolanın üzerinde sağlığa zararlıdır yazacak

ABD'nin California Eyalet Senatosu, şekerli içeceklerin üzerinde "Sağlığa zararlıdır" ibaresi bulunan bir uyarı konulmasını zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı. Uzmanlar, yasanın 1 ay içinde uygulamaya konulacağına kesin gözüyle bakıldığına dikkat çekti. Düzenlemenin ardından başlayan tartışmalara yanıt veren Senatör Bill Monning, "Obezite, şeker hastalığı ve diş problemlerinin en önemli tetikleyicisi şekerdir. Bu düzenlemeyi "aşırı korumacı yönetim" olarak göstermek saçma. Halkın sağlığı her şeyden önemli" dedi. Devamı

27 05 2014

Risalei Nur Evlilik ile ilgili bölümler yazılar

“İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen kavim için dersler vardır.” (Rum Suresi-21) “Evet insan, bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki, tarafeyn, aralarında, hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler. Ve rahmetten neş’et eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler. Ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler. Zaten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.” ..... “Hem, refika-i hayatını, rahmet-i İlahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-i suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-i siretidir. Ve en kıymettar ve en şirin cemali ise, ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şu cemal-i şefkat ve hüsn-i siret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o zaife, latife mahlukun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa, hüsn-i suretin zevaliyle, en muhtaç olduğu bir zamanda, biçare, hakkını kaybeder.” ..... “Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki, kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadeti uhreviyesini kazanır.” ..... “Refika-i hayatına meşru dairesinde, yani, latif şefkatine, güzel hasletine, hüsn-i siretine binaen samimi muhabbet ile refika-i hayatını da naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahim-i mutlak, o refika-i hayatı hurilerden daha g&uu... Devamı

24 05 2014

Hz Ömere kadar ilk müslüman olan kırk(40) kişi kimdir

İlk Müslümanlar Kimlerdir? İlk Müslümanlar Kimlerdir? Peygamberimiz Hz.Muhammed’e vahiy geldikten sonra, Peygamberimizin etrafındaki çoğu kişi, onun dürüstlüğüne, iyiliğine inanarak İslam dinini kabul ederek Müslüman olmuşlardır. Peki bu ilk Müslüman olanlar kimlerdir? Hz. Ömer(40. Müslüman)’e kadar müslüman olan kırk kişi ise şöyledir. Hz.Hatice,Hz. Ali, Hz.Ebubekir, Hz.Osman, Hz.Zeyd, Hz.Talha, Hz.Zübeyr, Sad, Hz.Abdurrahman, Hz.Said, Hz.Ebu Ubeyde, Hz.Hamza, Hz.Haris, Hz.Cafer, Hz.Mısab, Hz.Mesud, Hz.Iyas, Hz.Ebuzer, Hz.Ebu Selman, Hz.Osman Mazun, Hz.Zeyd Harise, Hz.Bilal, Hz.Habbab, Hz.Hatib, Hz.Halid Bekir, Hz.Abdurrahman Cahş, Hz.Ebu Ahmed, Hz.Amir, Hz.Amir Rebia, Hz.Vakıd, Hz.Erkam, Hz.Üveys, Hz.Halid, Hz.Ömer Anbese, Hz.Nuaym, Hz.Ammar, Hz.Süheyb, Hz.Mikdad, Hz.Said Hudri. Hz. Hatice:Peygamberimizin eşi ve ilk Müslümandır. Hz. Ali:Peygamberimizin amcaoğlu, ehlibeyti, manevi kardeşi, vahy katibi, damadıdır. Ayrıca 4.Halifedir. Hz.Ebubekir:Zengin bir tacir ve Mekkelilerin güvendiği bir kişiydi. Servetini İslam uğruna harcadı. Peygamberimiz öldükten sonra halifelik yapmıştır. Hz. Zeyd bin Harise: Peygamberimizin kölesiydi, azat edildi, evlatlık edinildi ve manevi oğlu oldu. Hz. Osman:Vahy katibiydi ve kur’an’ı çoğalttırdı. Kur’an okuken şehit edildi.  ... Devamı

23 02 2014

Öğretim Yöntemlerini Belirlerken Dikkat Edilecek Hususlar

Öğrencinin bilgi seviyesi Elde bulunan materyaller Öğretilecek konu Öğretilecek konu için verilen süre Konu için verilen kaynak ve doküman Sınıf mevcudu Öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik durumları Konunun öğrenci mi öğretmen merkezli mi anlatılacağı Öğrenciye anlatılmak istenen (kazandırılmak) alışkanlıklar Devamı

12 12 2013

Atatürk' ün Eşi Latife Hanım Resimleri

                   ... Devamı

12 10 2013

En Güzel Ayrılık Şiirleri

Ayrılık   Sessiz köşelerin arkadaşı ayrılık Karanlık gecelerin sırdaşı ayrılık Umutsuz kişilerin yoldaşı ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Anlamsız cümlelerin öznesi ayrılık Zamansız bitişlerin gözdesi ayrılık Oransız sevmelerin yüzdesi ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Zamansız ölüm kadar yakındır ayrılık Hücum sözüyle kalbe akındır ayrılık Kaşındıkça kanayan acındır ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Doğduğun gün yazılan kaderdir ayrılık Nöbetini bekleyen askerdir ayrılık En beterinden bile beterdir ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Muhterem Aslan   Ayrılık Ayrılık   Kaderin prangası değil mi ayrılık, Gözünde ki o yaşlar zaten ayrılık, Baharını kışa çevirir ayrılık ayrılık, Kaderin prangası değil mi ayrılık.     Gözlerinin dalıp gitmesidir ayrılık, Yârin, selamı salıp gitmesi ayrılık, Sıradağlarla yollar değilmi ayrılık, Kaderin prangası değil mi ayrılık.   Bacadan tüten, değilmidir ayrılık, Gözünde tüten, değilmidir ayrılık, Eriyip biten biten değil mi ayrılık, Kaderin prangası değil mi ayrılık....   Yusuf Önder Bahçeci   Ayrılık iki sevgiliye   Ayrılık afet gönüllere Ayrılık hasret gözlere Ayrılık uzak diyarların nağmesi Ayrılık sevgililere bir ceza Ayrılık başa düşen ateş Ayrılık bir fırtına limanda Ayrılık çıkmaz sokaklar Ayrılık ağlayan bir iç dünya Ayrılık erezyon iki sevgiliye Ayrılık muhabbete felaket Ayrılık bir kılıç duygulara Ayrılık bekleyiş iki sevgiliye Ayrılık dinmeyen yara iki sevgiliye     Durdu mehmet güneş   AYRILIK   Özlemi derinlemesine yaşamaktır ayrılık Hüzünlerin kesiştiği uzak noktadı... Devamı

12 10 2013

Sevgi İle İlgili Güzel Şiirler

Sevgi ile ilgili en güzel şiirler sizlerle.Sevgi ile ilgili şiirler arıyorsanız size özel birbirinden güzel sevgi şiirleri bulabilirsiniz sayfamızda.   Sevgi Rubaisi   Sevgi,acıyı öğrenmektir Tüm bencilliklerden iğrenmektir Bir özge kurbanlığa olup talip Her an,her saniye doğranmaktır   Hüsrev Hatemi   Sevgi ve dostluk   Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye   Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yağmur yağsın bulut yok olsun diye   Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim güneş açsın karlar erisin diye   ...Ve dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye     Sevgi Perisi   Sevgi nedir ki dersen. Kişi sevdiğiyle olmak ister. Sevdiğinin hayalini kurar… Sevgisi kadar, onunla yaşar.   Anlıyor musun beni Sevgi Perisi       SEN SENİ   sen seni seveni görmeyecek kadar körsen seni seven seni sevdiğini söyleyecek kadar gururludur.   Can Yücel     SEN BENİM SARHOŞLUĞUMSUN   Sen benim sarhoşluğumsun ne ayıldım ne ayılabilirim ne ayılmak isterim başım ağır dizlerim parçalanmış üstüm başım çamur içinde yanıp sönen ışığına düşe kalka giderim.   Nazım Hikmet Ran     YİNE SANA DAİR   Sende; ben, kutba giden bir geminin sergüzeştini, Sende; ben, kumarbaz macerasını keşiflerin, Sende uzaklığı, Sende; ben, imkânsızlığı seviyorum.   Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine Ve kan ter içinde, aç ve öfkeli, Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin.   Sende... Devamı

14 09 2013

Bu meslek lisesine giden işsiz kalmıyor

250 bin hemşire açığının olduğu Türkiye'de, özel sağlık meslek okullarından mezun olan öğrenciler de acil tıp teknikeri (ATT) ve hemşirelik unvanlarına sahip olarak, özel ve kamu kurumlarından çalışabilecek. Sağlık meslek liselerinin özelleşmesine izin verilmesiyle birlikte Bursa'da 2 yıl içinde 7 Anadolu sağlık meslek lisesi faaliyete geçti. 2 yılı teorik, 2 yılı da stajlı olan okulu tamamlayan öğrenciler, diplomalarını aldıktan sonra ATT ve hemşire olabilecek. Hem devlet, hem de özel hastanelerde mevcut olan sağlık çalışanı açığını giderecek olan liselerden diploma alan öğrenciler, meslek sahibi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 200 bin hemşire ihtiyacı olduğunu ifade eden Özel Reşha Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü İdris Kansu, iş bulma imkanı yakalayan en şanslı lise mezunlarının sağlık meslek lisesi öğrencileri olduğunu söyledi. HAZIR MESLEK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki düzenlemeye göre acil tıp teknisyenlerinin artık herhangi bir ekstra belgeye ya da eğitime ihtiyaç duymaksızın iş sağlığı uzmanı olabileceklerini belirten Kansu, sağlık meslek lisesi mezunlarının şu anda devlet ve özel kurumlarda en fazla ihtiyaç duyulan eleman olduğunu söyledi. Özel Reşha Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik, acil tıp teknisyenliği ve anestezi bölümleri ile hizmet verdiklerini ifade eden Kansu, ihtiyaca göre daha sonra değişik bölümlerin de açılabileceğinin altını çizdi. Kansu, "Şu anda Anadolu sağlık meslek liselerinden mezun olan ara elemanlar, hastanelerde ve sağlık ocaklarında hemşire, acil tıp teknisyeni ve anestezi teknisyeni olarak değerlendirilecek. Meslek yüksek okullarına gittiklerinde ise, ... Devamı

14 09 2013

5. ve 9. sınıfta hangi derslerin müfredatı değişti

Yeni değişimle birlikte 5'inci sınıfta matematik, fen bilimleri ve İngilizce dersleri, 9'uncu sınıfta matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinin müfredatları yenilendi. Yeni müfredat, eskisine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha detaylı planlandığı için konuların gereksiz ayrıntıları çıkarıldı ve öğrencilerin düzeyine uygun konu içerikleri belirlendi. Eskiden müfredatın esnekliğinden dolayı MEB onaylı kitaplarda farklı konu sıralamaları bulunuyordu. Bu durum öğretmen ve öğrencileri olumsuz etkiliyordu. Yeni müfredatla bu durum düzeltilerek belli bir müfredat sırası zorunlu tutularak konu farklılığı karmaşası ortadan kaldırılmış oldu. Müfredatın değişmesiyle ilgili bilgi veren Zambak Yayın Grubu Yayın Genel Yönetmeni Sami Yıldız, "Müfredatın hafifletildiği ve matematiğin daha kolay öğrenilebilir hale getirilmeye çalışıldığı memnuniyetle görülmektedir. Öğrenciler yeni müfredatla bilmeleri gerekmeyen birçok ayrıntıdan kurtuldu. Bu durum hem öğrencilere matematiği sevdirecek hem de matematik öğrenme düzeyi yükselecektir. Ancak MEB'in yeni onayladığı 9'uncu sınıf matematik kitabının bin 100 sayfadan fazla olması çocukları olumsuz etkileyebilir. Yeni müfredatla matematik kolaylaştı derken bu tür kitaplarla çocukların gözü korkabilir." şeklinde konuştu. Zambak Yayınevi olarak 5'inci ve 9'uncu sınıf yayınlarını yeni müfredata uygun olarak tekrar yazıldığını belirten Yıldız, "Bütün kazanımları yeni müfredata uygun olarak yorumladık ve zengin görsel materyallerle konunun öğrenilmesini kolaylaştırdık. Sadece çoktan seçmeli sorular kullanarak değil açık uçlu sorularla, yazılıya hazırlık sorularıyla destekl... Devamı

24 08 2013

Liseye yeni geçenlere tavsiyeler 29 madde mutlaka okuyun

Evet bu konuda kısa tavsiyelerde bulunacağım eklemem, çıkarmam veya tamamen yanlış bir yer varsa aşağıya yazınız. Bu konu her sene açılıyor. Buna bir çözüm olarak bu konuyu açmaya kalkıştım. Ama yine de seneye bu konu görülmeden gidip "Liseye Başlayacağım Yardım..." isimli konular açılacaktır eminim.  1. Sınıfa girdiniz bodoslama ne en öne ne en arkaya olun. En önde oturursanız herkes sizi izliyormuş gibi hissedersiniz. En arkaya da oturursanız öğretmenler tarafından önyargıyla karşılanırsınız.(Genelde en arkaya makara yapan çocuklar veya içine kapanıklar oturur.) Benim tavsiyem en arkanın 1 veya 2 önünde oturmanızdır.Oturduğunuz sıra orta sıra olmasın, kenar sıralarda olsun fakat geçiş alanında olsun.(Çok güzel tarif ettim)  2. Sınıfta tanıdığınızın olması kaynaşmak için önemlidir. Ayrıca tanıdığınız olunca yanlız kalmayacağınızdan bir rahatlık duygusu olur. Eğer tanıdığınız varsa bunu iyi değerlendirin ve yavaştan konuşmaya başlayın. Siz farketmeden önden veya arkadan konuşmaya katılacaklar. Bu kaynaşmalar hemen hemen olmaz. 1gün geçti kaynaşamadık demeyin. İlk günler sessiz olur ama 1hafta sonra iş çığırından çıkar. Ayrıca kız arkadaşlarınız için "Çok güzelmiş, vay be" gibi yorumlarda bulunmayın. Onlar sizi, sizin gibi görmezler ve eğer bu durum anlaşılırsa açınızıdan çok kötü bir sonuç doğurur.  3.Konuşmalara kesinlikle kişiler hakkında yorum yaparak girmeyin. Örneğin "Şu çocuk tipsiz konuşulmaz şu çocuk kısa karizmamı etkiler. Şu kız tombul... vs. vs." Kız, erkek, güzel , çirkin her türlü kişiyle konuşun. Konuşmalarınızda güler yüzlü olun. Somurtmayın. Ağır olacağım artislik yapacağım demeyin kaba karşılarlar.  ... Devamı

09 08 2013

İslamın emrettiği güzel huylar 16 tane

1-- Allah’ı sevmek, O’nun emirlerine uymak ve ona şükretmek: Bizleri yoktan var eden bizlere sayılmayacak kadar nimetler ve imkanlar sunan yüce Yaratıcıyı elbette sevmeli ve emirlerine uymalıyız.O’na şükretmeliyiz. 2--Allah’tan Özür Ve Bağışlanma Dilemek (Tövbe): Her insan bazı hatalar ve günahlar işleyebilir. Ancak önemli olan bu günahların farkına vararak onları bir daha işlememeye karar vererek Allah’tan affedilmeyi istemektir. Günahlarından dolayı tövbe edenleri de Yüce Allah affedeceğini bildirmiştir. 3-- Allah’ı Yardıma Çağırmak (Dua) : Dünyada insanların gücünü aşan işlerde sığınılacak tek yer Allah’tır. İnsan sadece sıkıntı zamanlarında değil her zaman Allah’a dua etmelidir. Kur’an-ı Kerim’deki en güzel dualardan biride Rabbena ve Rabbenağfiirli dualarıdır.Rabbena duasında “Ey rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru”. Rabbeneğfirli duasında ise “Ey rabbimiz beni annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde koru, mağfiret et” 4-- Genel olarak iyilik ve doğruluk: İslam dini genel olarak iyi ve doğru olan her fiilin insanlar tarafından işlenmesini istemiştir. 5-- İyilikte yardımlaşmak, kötülüğe karşı koymak: İnsanlar iyi işlerde birbirleriyle yardımlaşmak tek başlarına karşı koyamadıkları kötülüklere karşıda birlik olmalıdırlar. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alı korlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Rasulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir.hikmet sahibidir”. (9/71) 6-- Başkalarına Maddi Yardımda Bulu... Devamı

09 08 2013

Risale i Nurdan Yemek Duası Ey bizi nimetleriyle ..

Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba’larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet.  Bizi bu çöllerde mahvettirme.  Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.  Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir.  Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme.  Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et.  Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.  Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle.  Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et! Amin!. Devamı

09 08 2013

Kabirde ilk gece neler olacak hangi sorular sorulacak

Ehl-i Sünnet'e göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini sorarlar. Mü'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. Bu husustaki hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler (Pezdevî, "Ehl-i Sünnet Akâidi" Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237). Ebu Hüreyre'den; Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir. Ölüye: "Bu adam (Rasûlüllah) hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu; "O, Allah'ın kulu ve Resûlüdür. Allah'tan başka Allah olmadığına, Muhammed(s.a.s.)in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim"sözlerini söyler. Melekler; "Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten" derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira' kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona "Yat!" denir. "Aileme dönüp onlara haber versem mi?" diye sorar. Onlar da; "Akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan, güveğinin uyuması gibi uyu!" derler. Böylece, yatlığı yerden, Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur. Eğer münafık ise, "İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum" der. Melekler de, "Böyle söylediğini zaten biliyorduk" derler. Sonra arza: "Onu sıkıştır" denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir." (Tirmizi, Cenâiz, 70) Akâi... Devamı

09 08 2013

Temizlik ile ilgili sloganlar

kendin temiz çevren temiz olsun temiz ol temiz tut evini temiz tut misafir gelebilir , kendini temiz tut azrail gelebilir kendi saglıgını düşündügün kadar cevrenide düşün Temiz toplum temiz kent makyaj hiçbişeydir temizlik herşey temiz avlu evin süsüdür Temizliğe davet va Temiz tut, Kirletme Kentini! Hem doğayı korursun, hem kendini Çevreyi Çevre Yapan İnsandır Sizce Dünyayı Temizleme Vakti Gelmedi mi? Temizlik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir” yeşil görmeyen gözler,renk zevkinden mahrumdur nükleere inat yaşasın hayat yaş kesen baş keser yarının doğası bugünden yaratılır... Devamı

09 08 2013

Dua İle İlgili Hadis-i Şerifler

Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi."  "Allahım, beni sana fakir olmakla zengin kil ve senden müstagni olmakla fakirleştirme ya Rabbi."  "Kul, kötü bir istekte bulunmadığı, isteği aile bağını koparmaya yönelik olmadığı ve acele olmadığı sürece duası kabul olur."  Allah dostlarını araya koyarak dua edin, onlara karşı tevazu ve sevgi gösterin ki, onlarda sizin için dua etsinler.  Allah'a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek süretiyle olur, yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.  "Dua ederken ümidi kesmeden sürekli istemek.Kim ısrarlı olarak kapıyı çalarsa içeri girer."  Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır. Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun" demesin. Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.  Sizden biri dua edince "Ya Rabb! Dilersen beni affet! Ya Rabb dilersen bana rahmet et!" demesin. Bilâkis, ısrarla istesin, zira Allah Teâlâ Hazretleri'ni kimse zorlayamaz.  Üç dua rededilmez: mMazlumun duası, müsâfirin duası, babanın evladına duası.... Devamı

09 08 2013

İslam ın temizliğe verdiği önemini belirten ayet ve hadisler öde

Temizlik Hadisleri Temizlikle İlgili Hadisler Temizlik imanın yarısıdır. Müslim Her şeyi iyi temizleyin! Temizlik imana, iman da Cennete götürür. Taberani Namazın anahtarı temizliktir.Tirmizi Ağzınızı temizleyin, ağzınız Kur'an-ı kerim yoludur. Ebu Nuaym Cuma günü yıkanın, misvak kullanın ve güzel koku sürünün. Buhari Yemekten önce ve sonra el yıkamak, zenginliğe yol açar, fakirliği giderir. Ebuşşeyh Evinin hayrını isteyen, yemekten önce ve sonra, elini ve ağzını yıkasın! İbni Ebi Şeybe Şüphe yok ki Yüce ALLAH temizdir, temizliği sever. İkramı boldur, ikramı sever. Cömerttir, cömertliği sever. Artık evlerinizin çevresini temiz tutun. (Et-Tıbbün Nebavi s.216)  Câbir anlatır: "Peygamber salla'llahü 'aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hilâl eylemek dişleri arıtır, pâk eyler, diplerini sağlamlaştırır ve ağız kokusunu güzel eyler."  Müslümanlık temizdir, kirsizdir. Siz de temiz olun, temizlenin, Zira cennete temizler girer. Temizlik ile ilgili ayetler Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın başlarınızı meshedin ve her iki topuğa kadar ayaklarınızı da (yıkayın.) Eğer cünüpseniz temizlenin (gusül edin); eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız da su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez ama sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. (5/6) Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak sizden şeytanın pisliklerini gide... Devamı